Dalton Kindcentrum het Parelhof

Ons Kindcentrum heeft de volgende drie pijlers als basis:

• Openbare Dalton Basisschool het Parelhof
• Buitenschoolse opvang de Driesprong
• Peuterspeelzaal Pinkeltje

Daarnaast zijn er vaste samenwerkingen met onder andere Cultuurhuis Wherelant, Spurd, Muziekschool Waterland en Dansschool Natasja. Zij verzorgen het naschoolse aanbod.

Bibliotheek
In het Parelhofgebouw bevindt zich een locatie van Bibliotheek Waterland. Deze locatie is er niet alleen voor de kinderen en ouders van het Parelhof maar dient ook als wijkvoorziening: iedereen die lid is van de Bibliotheek mag hier boeken komen halen en terugbrengen.  Lees hier meer. 

Welzijn
In het Parelhof bevinden zich servicepunten van diverse welzijnsinstanties:
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD)
• Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
• Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Logopediepraktijk Angela Boer

Door hun fysieke aanwezigheid zijn de drempels laag en de lijnen kort, waardoor situaties snel gesignaleerd worden en kinderen (en soms ook ouders/verzorgers) snel geholpen kunnen worden.

Bij al deze samenwerkingen gaan wij uit van de whole child approach (een benadering waarbij alle aspecten van een kind meegenomen worden), omdat alle aspecten invloed hebben op elkaar. Er wordt gewerkt vanuit de visie die gebaseerd is op de daltonkernwaarden: Samenwerking, Vrijheid & Verantwoordelijkheid, Effectiviteit, Zelfstandigheid en Reflectie. 

Door intensieve samenwerking van de medewerkers ontstaat een breed beeld van hoe uw kind functioneert. Hierdoor zijn we beter in staat om in te spelen op zijn of haar behoeften, zowel binnen het onderwijs als daarbuiten. 

Ouders aan het woord

"Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt, waardoor kinderen op hun eigen niveau kunnen werken"

- Anne