MR

De MR is vooral een raad voor vragen en opmerkingen van ouders en personeel en een klankbord voor de directie. Ze bestaat momenteel uit drie ouders en twee leerkrachten. De MR vergadert gemiddeld 5 keer per jaar en bespreekt allerlei beleidsmatige onderwerpen. De vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht.

Leerlingen aan het woord

"We hoeven niet alles tegelijk te doen, maar kunnen zelfstandig werken"

- Leerling, 11 jaar