Vreedzaam

Een Vreedzame School is een gemeenschap, waarin iedereen (leerlingen, personeel, ouders, ondersteunend personeel) zich betrokken en verantwoordelijk voelt, en op een positieve manier met elkaar omgaat. Het is een school waar leerlingen een stem hebben, waar leerlingen invloed kunnen uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en school, op hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling. Om dit te bereiken nemen we conflictoplossing als uitgangspunt. Door middel van training van leraren én een serie lessen voor leerlingen leert iedereen op school om beter met conflicten om te gaan. 

Doel
Het doel van vreedzaam is om leerlingen te leren met conflicten om te gaan. Leerlingen meer verantwoordelijk maken, een stem geven, op eigen benen zetten. De klas en school tot een democratische gemeenschap maken, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt. 

Samenwerking
De lessen zijn hierbij niet meer dan een belangrijk hulpmiddel en bieden een kapstok om de inhoud aan te bieden. Veel belangrijker is de toepassing van het gedachtegoed van de methode 'Vreedzaam' door de groepsleerkracht (en alle andere volwassenen in de school die met leerlingen te maken hebben) op elk moment in elke situatie! Willen we dat leerlingen hun conflicten op een constructieve manier oplossen, dan zullen we als leerkracht dat zelf ook moeten doen. Willen we dat kinderen zich verantwoordelijk voelen, dan moeten we ze die verantwoordelijkheid wel geven!

Lessen
Kern van het programma zijn de lessen. De leraren geven elke week een les uit de lesmap, het hele jaar door. De lessen zijn een belangrijk hulpmiddel, maar van even groot belang is het gedrag en de overtuigingen van de leerkracht. Leerlingen uit de bovenbouw worden, in het kader van toenemende verantwoordelijkheid voor het schoolklimaat, opgeleid tot mediatoren. Zij zijn behulpzaam bij het oplossen van conflicten. 

BPS
We besteden ook aandacht aan Bouwen aan de Positieve School (BPS). In de werkgroep zitten leerkrachten, de coordinator Vreedzaam, de ondersteuningsadviseur en ouders. Er wordt ook nauw samengewerkt met de Parelraad. BPS is aanvullend op de VS en is erop gericht om gezamenlijk groepsoverstijgende activiteiten aan te pakken. 
 

Leerlingen aan het woord

"Zingen in het schoolkoor, dat is leuk! "

Leerling, 8 jaar