Inschrijven

Meer weten?
Overweegt u om uw kind in te schrijven op DKC Het Parelhof, kom dan eerst een kijkje nemen op ons kindcentrum. U krijgt een rondleiding onder onderwijstijd, zodat u een volledig beeld krijgt van ons aanbod, de sfeer proeft en u zo kunt bepalen of ons kindcentrum een passende plek is voor u en uw kind.

Kennismaking en rondleiding
U kunt een afspraak maken voor een kennismaking en rondleiding door:
  • de volgende link te volgen: Rondleiding aanvragen
  • telefonisch contact op te nemen via 0299-640610
  • een mail te sturen naar: info.hetparelhof@opspoor.nl

Interesse? 
Bent u enthousiast over DKC Het Parelhof? Dan kunt u uw zoon/dochter vanaf 3 jaar bij ons aanmelden. U kunt hiervoor dit formulier aanmeldformulier invullen. Dit formulier ontvangt u tijdens de rondleiding. Na ontvangst van het formulier is er sprake van een voorlopige inschrijving en krijgt u van de school een ontvangstbevestiging. 

Vooraanmelding
Wilt u echter niet wachten met de aanmelding tot uw kind 3 jaar is, dan kunt u uw belangstelling voor onze school ook al kenbaar maken via dit vooraanmeldformulier.
Ook dit formulier is geprint op te halen bij onze administratie.
Aan deze vooraanmelding kunnen echter geen rechten ontleend worden. U ontvangt een ontvangstbevestiging van de vooraanmelding per e-mail.

Hoe nu verder?
Ongeveer 4 weken voor uw kind 4 jaar is, wordt u uitgenodigd door één van de onderbouwleerkrachten voor een kennismaking. U hoort in welke groep uw kind geplaatst gaat worden en per wanneer uw kind naar school mag. U maakt dan samen met uw kind kennis met de leerkracht(en) van de groep. 
Ongeveer 4 weken na de start heeft u een uitgebreid gesprek met de leerkracht van uw kind. Samen neemt u door hoe de start is verlopen en bespreekt u relevante zaken rond de begeleiding van uw kind in de klas.
 

Toelatingsbeleid 
Om te bepalen of het mogelijk is om uw kind in te schrijven, letten wij met name op de volgende criteria. 

  • Uw kind dient zindelijk te zijn. Dit betekent niet dat met name jonge leerlingen nooit een 'ongelukje' kunnen hebben.
  • Er dient in de groepen voldoende ruimte (opname-capaciteit) te zijn. Daarbij bedoelen wij niet alleen de fysieke ruimte; ook de 'begeleidingsruimte' in de klas is een medebepalende factor. 
  • Bij het bieden van verzorgende ondersteuning aan een kind dienen de Arbo- richtlijnen voor het schoolpersoneel in acht te worden genomen. 
  • Ten aanzien van de opvang van het kind dient onze school over voldoende specifieke deskundigheid te beschikken om adequate en passende begeleiding/ondersteuning te kunnen bieden. 

Vanzelfsprekend bespreken we iedere aanmelding zorgvuldig met de ouders en eventuele deskundigen. Uiteindelijk neemt de directeur een beslissing omtrent de haalbaarheid van de plaatsing van de leerlingen bij ons op school. Is de beslissing onverhoopt negatief dan zal tevens contact worden gezocht met het schoolbestuur OPSPOOR. In nauw overleg met u als ouder zal er gezamenlijk naar een school met een beter passend aanbod worden gezocht.  

Zij-instromers 
Als uw zoon/dochter al een andere basisschool bezoekt en u wilt uw kind bij ons aanmelden i.v.m. een overstap naar ons kindcentrum dan ontvangen wij ook graag een aanmeldformulier. Wanneer een kind wordt aangemeld dat eerder een andere onderwijsinstelling bezocht, nemen wij altijd contact op met deze onderwijsinstelling voordat over wordt gegaan tot inschrijving. Dit doen wij om te kunnen bekijken of ons onderwijsaanbod voldoende passend is bij het kind dat wordt aangemeld. 

Peuteropvang en BSO
Wilt u uw kind aanmelden voor peuterspeelzaal Pinkeltje of BSO De Driesprong in ons Kindcentrum? 
Dan kunt u dat doen via:
Ook als u specifiek een rondleiding of meer informatie voor de peuteropvang of BSO wilt, kunt u contact opnemen Pinkeltje of De Driesprong.

Ouders aan het woord

"Méér dan leuk! Ik laat mijn kinderen met een goed gevoel achter bij de peuterspeelzaal."

- ouder van Pinkeltje