Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal Pinkeltje is voor veel kinderen in de Purmer-Noord de eerste kennismaking met een schoolse omgeving. Een belangrijke basis voor de verdere ontwikkeling. In een veilige, vertrouwde en warme omgeving leren kinderen samen spelen, samenwerken, bewustwording van het eigen lichaam en denkvaardigheden zoals taal en tellen. Onze pedagogisch medewerkers streven ernaar dat kinderen zich thuis voelen en langzaam maar zeker toegroeien naar de overstap naar groep 1.

Gemengde peuter/kleutergroep
Samen met Het Parelhof is Pinkeltje in augustus 2016 een compleet nieuw concept in Purmerend gestart: de gemengde peuter/kleutergroep. Deze groep is geschikt voor kinderen vanaf (gemiddeld) 3 tot 3,5 jaar oud, waarvan onze leidsters zien dat ze er klaar voor zijn om de eerste stap richting de basisschool te gaan zetten (e.e.a. altijd in overleg met ouders/verzorgers en afhankelijk van een beschikbare plaats). De peuters gaan samen met een stamgroep kleuters van het Parelhof in activiteiten samenwerken. De groep bestaat uit 8 peuters en 8 kleuters. De peuter/kleutergroep is elke schooldag, met uitzondering van de woensdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

Voor- en Vroegschools Educatieprogramma (VVE)
Om kinderen die een taal- of andere ontwikkelingsachterstand hebben ook een goede start te geven, is door de overheid het Voor- en Vroegschoolse Educatieprogramma (VVE) ontwikkeld. De pedagogisch medewerkers van Peuterspeelzaal Pinkeltje zijn gecertificeerd in de 'methode Uk en Puk' en worden jaarlijks (na)geschoold. Uk en Puk is een VVE programma dat doorloopt tot in groep 1 en 2 van de basisschool. Vanaf 1 augustus 2020 hebben wij ons aanbod van voorschoolse educatie (VE) uitgebreid naar 960 uur voor alle peuters tussen 2,5 tot 4 jaar met een VVE-indicatie. In de praktijk betekent dit veelal een uitbreiding van het VE-aanbod van minimaal 10 uur per week naar minimaal 16 uur per week, gedurende 40 weken per jaar. Ouders zijn echter niet verplicht om 16 uur af te nemen. Veertig weken x 16 uur x 1,50 jaar (tot aan het 4e levensjaar) levert 960 uur VVE opvang op.

Om 960 uur op 2,5 jarige leeftijd te kunnen aanbieden hebben wij gekozen voor de volgende indeling van het VVE 960 uren aanbod:

  • Dalton Kind Centrum Het Parelhof -  2 ochtenden x 3,5 uur en 3 middagen van 3 uur= 16 uur
  • Peuterspeelzaal Jachtwagenstraat -  4 ochtenden x 3,5 uur en 1 ochtend x 2 uur      = 16 uur

Helaas is er wel sprake van enige beperking op ons aanbod.

Deze beperking zit in de maximale groepsgrootte van 16 peuters per dagdeel, het aantal beschikbare ruimtes en in de grote aantallen van VVE geïndiceerde peuters op beide locaties. Daarnaast biedt in Purmerend ook niet iedere peuter/kinderopvangorganisatie VVE aan en is dus ook het aantal VVE locaties in Purmerend beperkt.

Uiteraard mag van ons verwacht worden dat wij ons binnen de mogelijkheden tot een uiterste zullen inspannen, om zoveel mogelijk VVE geïndiceerde peuters te voorzien van een passend aanbod.

Openingstijden
De openingstijden van Peuterspeelzaal Pinkeltje zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 12.45 tot 15.45 uur.

Wilt u meer weten over onze peuterspeelzaal? Ga dan naar www.pszpinkeltje.nl. Wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvende rondleiding? Vraag deze dan hier aan. 

Ouders aan het woord

"Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt, waardoor kinderen op hun eigen niveau kunnen werken"

- Anne