Onze schooltijden

Continurooster
Onze school werkt volgens het continurooster. Van maandag t/m vrijdag gaan de kinderen naar school van 8.30 tot 14.00 uur. De deuren gaan open om 8:20

Groep 1 t/m 5
De kinderen van groep 1 t/m 5 worden dagelijks op een vaste plaats op het schoolplein gebracht en opgehaald. Er komen alleen ouders in het Kindcentrum als zij een afspraak hebben. Dit is om de rust en het overzicht in het Kindcentrum te bewaren.

Groep 6 t/m 8
Van kinderen uit groep 6 t/m 8 verwachten wij dat ze zoveel mogelijk zelfstandig naar het Kindcentrum komen en ook weer zelf naar huis toe gaan.

Afspraken 
U kunt vanaf 14.45 uur afspraken maken met de leerkrachten.
Tussen 14.00 en 14.45 uur hebben zij pauze.  

Ouders aan het woord

"Er wordt naar het kind gekeken, niet naar het programma."

- Anne