Oudervereniging, OV-leden en contact

Beste ouders / verzorgers, 

Samen zetten wij ons in, om van de ouderbijdrage, leuke activiteiten op school te organiseren, zoals: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Pasen, Jaarfeest, Sportactiviteiten, aankleding afscheid groep 8 en gezonde lunches. 
Al deze activiteiten worden betaald van uw ouderbijdrage. Ieder jaar vragen wij per kind een bedrag van € 30,-. Al dit geld komt ten goede van de kinderen op school. 
Aangezien wij een vereniging zijn is elk betalend kind lid van deze vereniging (net zoals bijvoorbeeld bij een voetbalvereniging) en mag dan ook meedoen aan de activiteiten. 

De oudervereniging heeft ongeveer 5 keer per jaar een vergadering die openbaar is. U bent altijd van harte welkom om deze vergadering bij te wonen, ideeën in te brengen of vragen te stellen. 
Het komt geregeld voor dat de oudervereniging ouderhulp nodig heeft met bepaalde activiteiten.
Mocht u het leuk vinden om te helpen, dan horen wij dit graag. U kunt ons dan mailen op ovhetparelhof@gmail.com en zo doorgeven op welke dagen van de week u zou kunnen helpen. 

De Oudervereniging wordt geleid door de volgende personen:

                    
                            
   Voorzitter:              Penningmeester:               lid:                                 lid:                      
   Chantal Beek          Pauline van Lit                  Audrey van Spall             Angelique Wisman          

Onze contactpersonen vanuit het team zijn Aaltje Hospes en Tyson Vos.


Mocht u vragen en /of opmerkingen of super leuke ideeën hebben, dan horen wij ook dit graag. 
U kunt de Oudervereniging mailen: ovhetparelhof@gmail.com
 

Leerlingen aan het woord

"We hoeven niet alles tegelijk te doen, maar kunnen zelfstandig werken"

- Leerling, 11 jaar