Eerstvolgende vergadering

Naam overleg          :        Oudervereniging het Parelhof.    
Datum                       :        1 november 2018, 19.45 uur
Locatie                      :         DKC het Parelhof        
Aanwezig                  :       
                                         Namens Schoolleiding: Erik Kok (EK)
Afwezig           :      
 ====================================================
 
 1. Opening
 2. Verslag 12 september 2018
 3. Nieuws vanuit de voorzitter
 4. Mededelingen (algemeen, schoolleiding)
 5. Nieuws vanuit de penningmeesters
 6. Bespreekpunten:
 1. Sinterklaas
 2. Kerstdiner
 3. Sint Maarten
 4. Alle Punten op de i nieuw schooljaar met inwerking nieuw bestuur?
 5. Overzicht betalingen ouderbijdragen
 6. Actiepuntenlijst
 
8. Wvttk/ Rondvraag
 
9. Sluiting
 
 
Volgende overlegdata OV:
 

Ouders aan het woord

"Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt, waardoor kinderen op hun eigen niveau kunnen werken"

- Anne