Eerstvolgende vergadering

Naam overleg          :        Oudervereniging het Parelhof
Datum                       :        6 maart 2019
Locatie                      :        DKC het Parelhof - ingang Zichthof 11
Aanwezig                  :        Anne, Claudia, Wendy, Henry, Pauline, Jolanda, Irinda, Samantha,
                                         Bianca en Chantal
                                       Namens Schoolleiding: Erik Kok (EK)
Afwezig           :      
 ================================================
 
1)    Opening 20.00 uur
 
2)    Verslag 15 januari 2019
 
3)    Nieuws vanuit de voorzitter
 
4)    Mededelingen algemeen, schoolleiding
 
5)    Nieuws vanuit de penningmeesters
 
6)    Bespreekpunten:
       A.         Sportcommissie
       B.         Musical groep 8
       C.         Koningsspelen 12 april
       D.         Overdracht ov papieren Anne
 
7)    WVTTK/ Rondvraag
 
8)     Sluiting
 
Volgende overlegdata OV:
 
 

Ouders aan het woord

"Goed dat kinderen uit de wijk naar de bibliotheek op school kunnen gaan"

- Rehab