School- maatschappelijk werk

Beste ouders en leerlingen,

Mijn naam is Khalid el Ghalbzouri en ik ben als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan Dalton Kindcentrum Het Parelhof

Uw kind en de basisschool
Op vierjarige leeftijd gaat uw kind naar de basisschool. Dit is een belangrijke fase in het leven van iedereen. Kinderen gaan de wereld om hen heen verkennen. Ze groeien op van kleuter naar puber. Zoals we allemaal weten gaat dat niet altijd zonder strubbelingen. Soms is aan het gedrag van het kind te zien dat het niet goed gaat. Soms merken we op een andere manier dat hem of haar iets dwars zit. Omdat deze periode belangrijk is voor het verdere leven, is er op de basisscholen - naast aandacht voor het leren lezen, rekenen en schrijven - ook aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen,  
 Immers,  een kind dat zich lekker voelt kan veel gemakkelijker leren dan een kind dat problemen heeft.

Waarom schoolmaatschappelijk werk?
Als u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u daar altijd over praten met de leerkracht. Zo zal ook de leerkracht eerst met u praten als hij / zij zich zorgen maakt. U beiden kent tenslotte het kind het beste en meestal komt u er samen wel uit. Wanneer er echter zorgen blijven, kunt u daarover praten met de schoolmaatschappelijk werker.
Voorbeelden op het gebied van opvoedingsvragen:
  • u wilt weten of u anders met uw kind zou kunnen omgaan
  • u heeft het gevoel dat u er alleen voor staat
  • u beleeft geen plezier meer aan uw kind
Voorbeelden op het gebied van kindergedrag:
  • uw kind heeft voortdurend ruzie
  • uw kind is lusteloos of juist overactief
  • uw kind heeft moeite met het aangaan van contacten met leeftijdsgenoten
De schoolmaatschappelijk werker zal samen met u bekijken wat de beste hulp is voor u en uw kind.

Samen kunnen we op zoek gaan naar een passend antwoord of de plek waar je dit kunt vinden.

Vriendelijke groet,
Khalid el Ghalbzouri

P.S.:  mocht je een afspraak willen bel, mail of app mij.
Ik ben bereikbaar op dinsdag en donderdag (09;00 uur t/m 15:30 uur)
tel: 06-290 898 10

k.ghalbzouri@desmd.nl


 
 
 

Ouders aan het woord

"Goed dat kinderen uit de wijk naar de bibliotheek op school kunnen gaan"

- Rehab