Eerstvolgende vergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van de MR op
woensdag 11 september 2019 om 20.00 uur

Aanvang 20.00 uur
Ingang: Zichthof 11.
U bent van harte welkom!

notulist: L.H.

Agenda:
1. opening gezamenlijk met de OV
- voortgang Parelkwekers
- data vergaderingen afspreken
2. vaststellen agenda MR
3. notulen van de vergadering van 3 juni
4. ingekomen post
5. mededelingen directie
6. verkeer rondom school (MR lid Tanja)
7. jaarplan
8. jaarverslag
9. jaarvergadering
10. Nieuw MR lid
11. MR info
12. BPS ( bouwen aan een positieve school)
14. wvttk (wat verder ter tafel komt) en rondvraag
 

Ouders aan het woord

"Méér dan leuk! Ik laat mijn kinderen met een goed gevoel achter bij de peuterspeelzaal."

- ouder van Pinkeltje