Eerstvolgende vergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van de MR op
maandag 3 juni.
Aanvang 20.00 uur
Ingang: Zichthof 11.
U bent van harte welkom!

Agenda:

Notulist: A.A.
1 opening gezamenlijk met de OV
- voortgang Parelkwekers
2 vaststellen agenda MR
3 notulen van de vergadering van 6 maart
4 ingekomen post
5 mededelingen directie
6 verbeterplan concept
7 jaarplanning, schoolrooster
8 schoolreisbudget
9 schoolgids
10 schoolplan
11 leerlingvolgsysteem
12 verkeer
13 planning MR en jaarvergadering
14 MR info
15 wvttk en rondvraag

 

Ouders aan het woord

"Goed dat kinderen uit de wijk naar de bibliotheek op school kunnen gaan"

- Rehab