MR-leden en contact

De MR is vooral een raad voor vragen en opmerkingen van ouders en personeel en een klankbord voor de directie. Ze bestaat momenteel uit drie ouders en twee leerkrachten. De MR vergadert gemiddeld 5 keer per jaar en bespreekt allerlei beleidsmatige onderwerpen. De vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht.

De MR bestaat uit de volgende leden: 
 
Ouders:
Paula de Groot
Loraine Dormoy-Nelson
Paul Lassche

paula266@hotmail.com
Loraine_1986@hotmail.com
Leerkrachten:
Sandra van Rosse
Linda Helmigh
 
s.vanrosse@opspoor.nl
l.helmigh@opspoor.nl
De MR is rechtstreeks bereikbaar via l.helmigh@opspoor.nl

Leerlingen aan het woord

"Zingen in het schoolkoor, dat is leuk! "

Leerling, 8 jaar