MR-leden en contact

De MR bestaat uit de volgende leden: 
                       

Personeelsgeleding:
Susan Plat (secretaris)                    splat@dkcparelhof.nl
Arianne Admiraal                            aadmiraal@dkcparelhof.nl
Linda Helmigh                                lhelmigh@dkcparelhof.nl
 
 
Oudergeleding:
Nadia Chamrouki-Hajji                     nadia.hajji@live.nl
Jeroen Weber (voorzitter)                jeroenweber1981@gmail.com
Tanja Funcke-Lagerburg                  tanjalagerburg@msn.com


De MR is rechtstreeks bereikbaar via  splat@dkcparelhof.nl
 

Ouders aan het woord

"Méér dan leuk! Ik laat mijn kinderen met een goed gevoel achter bij de peuterspeelzaal."

- ouder van Pinkeltje