MR-leden en contact

De MR bestaat uit de volgende leden: 
                       

Personeelsgeleding:
Susan Plat (secretaris)                        s.plat@opspoor.nl

Linda Helmigh                                    l.helmigh@opspoor.nl
 

Oudergeleding:

Paula de Groot                                   paula266@hotmail.com

Loraine Dormoy-Nelson                      Loraine_1986@hotmail.com

Paul Lassche


De MR is rechtstreeks bereikbaar via   s.plat@opspoor.nl
 

Ouders aan het woord

"Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt, waardoor kinderen op hun eigen niveau kunnen werken"

- Anne