Agenda vergadering MR 17-01-2023


Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van de MR.

Agenda MR vergadering dinsdag 17 januari 2023
notulist: Paul
 
19.30 uur: Gezamenlijke start met de OV.
19.45 uur: Besloten gedeelte MR.
20.15 - 21.00 uur Openbaar gedeelte vergadering, ouders zijn welkom.
1. Vaststellen agenda MR
2. Notulen van de vergadering van 1 november
(notulen graag binnen een week versturen)
3. Ingekomen post
4. Punten vanuit directie:
- begroting
- stand van zaken subsidie: school en omgeving
- overige subsidieaanvragen
- verlenging schoolfruit
5. Verkeerssituatie rondom het Parelhof
6. Rondvraag

Volgende vergadering: donderdag 16 maart
Cursus MR verdieping: maandag 13 februari
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouders aan het woord

"Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt, waardoor kinderen op hun eigen niveau kunnen werken"

- Anne