Verjaardagen

Verjaardagen 
Als uw kind jarig is, mag hij of zij uiteraard trakteren. Ook hier willen we in het kader van gezond gedrag een gezonde traktatie. Wilt u dan ook voor een gezonde traktatie zorgen als uw kind jarig is?
Fruit of een aangekleed stukje kaas of worst gaat er zeker met net zoveel plezier in.
Voorbeelden van traktaties vindt u in de mappen die zijn uitgegeven door de Jeugdgezondheidszorg. Deze kunt u op school inzien.
Bevat een traktatie snoep dan wordt de traktatie mee naar huis gegeven. 
Kinderen vieren hun verjaardag in de eigen groep en mogen ook de klassen rond op het Zichthof 9 of 11.
Jarigen trakteren alleen de kinderen en leerkracht(en) in de eigen klas. 
Bij de groepen 1/2 mogen de ouders erbij blijven als we de verjaardag vieren. Maakt u wel even een afspraak met de leerkracht?
Het is niet de bedoeling dat er op school uitnodigingen voor feestjes worden uitgedeeld, omdat dat niet leuk kan zijn voor kinderen die niet uitgenodigd worden. 
 

Ouders aan het woord

"Er wordt naar het kind gekeken, niet naar het programma."

- Anne