Jaarvergadering MR / OV

Uitnodiging en agenda jaarvergadering DKC het Parelhof
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van de gezamenlijke jaarvergadering van de Medezeggenschapsraad (MR), Oudervereniging (OV) en school het Parelhof.
 
Deze zal plaatsvinden op ..... vanaf 8.30 in de corridor van DKC het Parelhof, Zichthof 9, alwaar wij onder het genot van een kopje koffie de volgende agendapunten zullen bespreken:
 

 
Wij hopen u daar te mogen begroeten,
mede namens de schoolleiding en MR,
de Oudervereniging het DKC het Parelhof 

Ouders aan het woord

"Er wordt naar het kind gekeken, niet naar het programma."

- Anne