Jaarvergadering MR / OV


Hierbij nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van de gezamenlijke jaarvergadering van de Medezeggenschapsraad (MR), Oudervereniging (OV) en school het Parelhof. 

Deze zal plaatsvinden op donderdag 18 oktober vanaf 8.30 uur in DKC het Parelhof, Zichthof 9, alwaar wij onder het genot van een kopje koffie de volgende agendapunten zullen bespreken:

8.30 inloop/koffie

8.45 bespreking jaarverslagen OV, MR, school (de Jaarverslagen zijn in te zien via Ouderportaal)

Rondvraag/WVTTK

Presentatie programmeren door 8e groepers: ozobot en bluebot


Wij hopen u daar te mogen begroeten, 

mede namens de schoolleiding en MR,

de Oudervereniging het DKC het Parelhof

Ouders aan het woord

"Goed dat kinderen uit de wijk naar de bibliotheek op school kunnen gaan"

- Rehab