Team Parelhof

 
Formatie voor het schooljaar 2018/2019                
 
Ons Dalton Kindcentrum is populair en daarom is er naast de bestaande 4 kleutergroepen en de Fuut een 6e kleutergroep gerealiseerd.
Fijn dat we van de gemeente een extra lokaal krijgen. Dit complete lokaal is inmiddels geplaatst aan de kant van Zichthof 9.
 
We verwelkomen 5 nieuwe, enthousiaste collega's: juf Edel, juf Anouk (bekend van Pinkeltje), juf Irma, juf Marion en jawel een meester … Tim.


Formatie 2018 - 2019
 
Pinkeltje peuters            juf Irma S en juf Rana

Fuut groep 0/1              juf Anouk / meester Tyson

Koolmees groep 1/2      juf Linda S en juf Edel

Kwikstaart groep 1/2     juf Wil en juf Marja

Tureluur groep 1/2         juf Madeleine en juf Marja
 
Meerkoet groep 1/2        juf Brigitte
 
Zwaan groep 1/2            juf Mirjam
 
Reiger groep 3               juf Manôn S

Valk groep 3                   juf Marije M
 
Kwartelkoning groep 4     juf Susan en juf Marije O
 
Kievit groep 4                  juf Aaltje en juf Marion

Rietzanger groep 5           juf Irma en juf Astrid
 
Zilvermeeuw groep 5       juf Arianne
 
IJsvogel groep 6              meester Martin en juf Nadia
 
Scholekster groep 6         juf Edith
 
Fazant groep 7                 juf Caroline en juf Astrid
 
Waterhoen groep 7          meester Tim

Roerdomp groep 7           juf Marjan
 
Buizerd groep 8               juf Manon V
 
Grutto groep 8                 juf Linda H
 
 
Onderwijsassistenten: Nicolette, Wiljo, Nadia, Margaret, Sasja, Tyson, Marion
Vakleerkracht gym: Tijmen
Management assistent: Petra H
Conciërge: Ali
Ondersteuning arrangement: Amber
Bso de Driesprong: Ingrid, Sheralee, Marina, Mariska

Management Team
Directeur: Frieda
Locatieleiders: Erik
Intern begeleidsters: Annemarie en Marije M.
 
Juf Bianca is op ziekteverlof.

De IJsvogel mag gebruik gaan maken van het extra lokaal dat aan de kant van Zichthof 9 is geplaatst. Aangezien we vaak groepsdoorbrekend en met leerpleinen werken, mogen ook andere leerlingen regelmatig werken in het extra lokaal.
 

          


 
 
 
 

Leerlingen aan het woord

"We hoeven niet alles tegelijk te doen, maar kunnen zelfstandig werken"

- Leerling, 11 jaar