Eerstvolgende vergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van de MR op
donderdag 1 november 2018.
Aanvang: 20.00 uur

U bent van harte welkom om erbij te zijn.
De koffie en thee staan klaar om 20.00 uur op Zichthof 11.

Agenda MR vergadering 

1. opening gezamenlijk met de OV
2. vaststellen agenda MR
3. notulen van de vergadering van 12 september
4. ingekomen post
5. mededelingen directie
6. verkeer rondom school (MR lid Tanja)
7. extra lokaal
8. pestprotocol
9. parelkwekers
10. jaarplan
11. jaaroverzicht
12. MR cursus 27 november
13. MR info
14. BPS ( bouwen aan een positieve school)
15. wvttk (wat verder ter tafel komt) en rondvraag


 

 
 

Ouders aan het woord

"Méér dan leuk! Ik laat mijn kinderen met een goed gevoel achter bij de peuterspeelzaal."

- ouder van Pinkeltje