Eerstvolgende vergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van de MR op
woensdag 6 maart 2019
Aanvang 20.00 uur
Ingang: Zichthof 11.
U bent van harte welkom!

Agenda MR vergadering woensdag 6 maart 2019 
notulist: Tanja
1. opening gezamenlijk met de OV
- voortgang Parelkwekers
- gezonde school
2. vaststellen agenda MR
3. notulen van de vergadering van 15 januari
4. ingekomen post
5. mededelingen directie
6. werken met en op de chromebooks (MR lid Jeroen)
7. inspectiebezoek
8. dalton visitatie
9. MR info
10. BPS (bouwen aan een positieve school)
11. wvttk (wat verder ter tafel komt) en rondvraag 

Ouders aan het woord

"Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt, waardoor kinderen op hun eigen niveau kunnen werken"

- Anne