Eerstvolgende vergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van de MR op
dinsdag 15 januari 2019
Aanvang 20.00 uur
Ingang: Zichthof 11.
U bent van harte welkom!

Agenda: 
1. opening gezamenlijk met de OV
- voortgang Parelkwekers
2. vaststellen agenda MR
3. notulen van de vergadering van 1 november
4. ingekomen post
5. mededelingen directie
6. verkeer rondom school (MR lid Tanja)
7. inspectiebezoek
8. eindtoets
9. werkplanverdeling
10. gezonde school (MR lid Tanja)
11. jaarplanning
12. MR info
13. BPS ( bouwen aan een positieve school)
14. wvttk (wat verder ter tafel komt) en rondvraag 


 

Leerlingen aan het woord

"Zingen in het schoolkoor, dat is leuk! "

Leerling, 8 jaar