Jaarvergadering MR / OV


Hierbij nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van de gezamenlijke jaarvergadering van de Medezeggenschapsraad (MR), Oudervereniging (OV) en school het Parelhof. 

Deze zal plaatsvinden op .............. in DKC het Parelhof, Zichthof 9, alwaar wij onder het genot van een kopje koffie de volgende agendapunten zullen bespreken:
Wij hopen u daar te mogen begroeten, 

mede namens de schoolleiding en MR,

de Oudervereniging het DKC het Parelhof

Ouders aan het woord

"Goed dat kinderen uit de wijk naar de bibliotheek op school kunnen gaan"

- Rehab