Hoofdluis

Hoofdluiscontrole

In verband met corona vindt er momenteel geen hoofdluiscontrole op school plaats. 
Wij vragen de ouders dit zelf thuis regelmatig te doen. 


De "hoofdluismoeders" controleren het haar van uw kind(eren) altijd in de week na een vakantie en indien nodig een week later bij de nacontrole.
De groepsleerkrachten houden u op de hoogte van de precieze dag.
Wilt u ervoor zorgen dat het haar van uw kind op die dag los hangt, dus zonder vlechten en dergelijke? 
Het is wenselijk om het haar van uw kind ook thuis regelmatig na te kijken.
Mocht uw kind hoofdluis hebben, wilt u de leerkracht er dan van op de hoogte brengen? Wij kunnen dan adequate maatregelen treffen.

Lees hier meer: Hoofdluis: doen/niet doen
Op Internet (Google: hoofdluis) is veel informatie te verkrijgen over preventie en behandeling van hoofdluis.


 

Leerlingen aan het woord

"We hoeven niet alles tegelijk te doen, maar kunnen zelfstandig werken"

- Leerling, 11 jaar