Hoofdluis

Hoofdluiscontrole

Er vindt momenteel geen hoofdluiscontrole op school plaats. 
Wij vragen de ouders dit zelf thuis regelmatig te doen. 

Mocht uw kind hoofdluis hebben, wilt u de leerkracht er dan van op de hoogte brengen? Wij kunnen dan adequate maatregelen treffen.

Lees hier meer: Hoofdluis: doen/niet doen
Op Internet (Google: hoofdluis) is veel informatie te verkrijgen over preventie en behandeling van hoofdluis.


 

Ouders aan het woord

"Er wordt naar het kind gekeken, niet naar het programma."

- Anne