Visie

Wij bieden een integraal pedagogisch kader die gebaseerd is op de Daltonkernwaarden:
  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken
  • Doelmatigheid
  • Reflectie
Dit zijn de vijf belangrijkste kernwaarden die het aanbod bepalen binnen opvang en onderwijs.
Vertrouwen in elkaar is de basis. Wij gaan ervan uit dat ieder mens in staat is verantwoordelijkheid te dragen. In kleine stapjes bieden we kinderen verschillende routines aan die hen in staat stellen om op eigen wijze het werk te plannen en verantwoordelijkheid te nemen. Deze benadering leidt naar een democratische grondhouding. Er is vertrouwen in de positieve ontwikkeling van ieder kind!

-We werken aan taalontwikkeling waarbij het kind eigenaar is van de eigen talenten en de volwassenen dienbaar zijn in het tot volle bloei laten komen van deze talenten.
-Moreel kader: het unieke van elk kind wordt gezien.
-Pedagogische opdracht: het kind is eigenaar van de eigen ontwikkeling, talenten en mogelijkheden.
-Het Parelhof creëert een veilige omgeving waar successen worden gevierd.
-Kinderen worden voorbereid op de toekomst m.b.v. 21e-eeuwse vaardigheden en "deep learning". Hierbij leren kinderen vaardigheden door problemen op te lossen, zelf te ervaren, te onderzoeken en te doen, met gebruikmaking van de digitale mogelijkheden van deze tijd.


 

Ouders aan het woord

"Goed dat kinderen uit de wijk naar de bibliotheek op school kunnen gaan"

- Rehab